Mezinárodní vývoj nohejbalu mezi roky 1987 a 2011

 

1987 – 1996

 • Podnětem pro založení IFTA (International Football-Tennis Association – Mezinárodní nohejbalová asociace) byly ukázky nohejbalu českými emigranty, které přivedly Josefa Rothenfluha (Švýcarsko) k myšlence hrát tenis nohama jako doplněk tréninku fotbalistů. Zakladatelé očekávali i určité obchodní příležitosti (prodej nového sportu sponzorům) a podporu fotbalových asociací – proto bylo v názvu využito slovo fotbal. K podpoře od fotbalu ale nedošlo, neboť ten považoval nohejbal (zvaný “fotbaltenis”) za konkurenční sport.
 • IFTA byla založena 7. února 1987, jejími zakladateli byli:

Keith Mallett ze Spojeného království (Sandfield – mezinárodní manažer)

Pierluigi Gabetto z Italie (dřívější profesionální fotbalista), manažer z okolí  Bologne

Octavian Popescu z Rumunska (člen národního fotbalového mužstva / DFB trenér ze Sportovní University v Cologne)

Prof. Kranz z Německa (Osnabruck, manažerský konzultant pana Wolfganga Piepera)

Rolf Wälti ze Švýcarska (dřívější fotbalová hvězda v Bielu)

 • Zástupci Československa se založení IFTA nemohli zúčastnit, protože v té době neexistoval Československý nohejbalový svaz, pouze národní asociace – česká a slovenská – které neměly právo mezinárodního kontaktu. Žádost o vytvoření Československého nohejbalového svazu byla podána dvakrát, sice nebyla ČSTV zamítnuta, ale byla nelegálně „držena v šuplíku“. Díky založení IFTA byl vytvořen přípravný výbor pro založení Československého nohejbalového svazu, tomu bylo povoleno jednat s IFTA a tak v roce 1991 se Československo stalo členem IFTA.

 • Na začátku devadesátých let byla IFTA rozšířena o Řecko, Rakousko, Francii, Brazilii a Rusko.
 • V roce 1991 se konalo 1. Mistrovství Evropy v nohejbalu mužů v Meiringenu, Švýcarsko (trojice), V Szolnoku (dvojice) a Kaposvaru (singly) – obojí Maďarsko

 • Pro prvních deset let je charakteristické neomezené vládnutí prezidenta IFTA pana Josefa Rothenfluha, který ji také sponzoroval. Kolem roku 1993 se stal vicepresidentem pan Peter Fáber ze Slovenska, technické záležitosti začal řídit Vladimír Mašát z České republiky. Oficiálním jazykem byla němčina, o všem rozhodoval prezident (kromě rozhodnutí na kongresech).

 • V roce 1994 se konalo 1. Mistrovství světa v nohejbalu mužů v Košicích na Slovensku.

 • Další vývoj byl také ovlivněn česko-slovenskými odlišnými názory: Slovensko chtělo přijmout dvoudopadová pravidla, česká strana trvala na třech dopadech. Proto se musel československý delegát na kongresu IFTA v roce 1992 zdržet hlasování o pravidlech a výsledkem bylo přijetí jednodopadových pravidel od tohoto roku. Předtím – v roce 1991 – mohly o volbě pravidel rozhodnout pořádající země a obě – Maďarsko i Švýcarsko – rozhodly ve prospěch jednodopadových pravidel. Jedno-dopadová pravidla platila až do roku 1996.

 • V roce 1996 bylo jediné mimoevropské mistrovství světa uspořádáno v Maceio v Brazilii.

 • Před rokem 1997 se účastnily oficiálních mistrovství světa a Evropy i nečlenské země. Velmi často je reprezentovali fotbalisté nebo emigranti z nohejbalových zemí. Např. v roce 1993 startovalo na ME Švédsko, v roce 1994 na MS Australie, Ostrovy Indického oceánu, Kongo, Rusko, v roce 1996 na MS Argentina a Uruguay.

 

1997 – 2004

 • V roce 1997 dochází k významným změnám. Oficiálním jazykem se stává angličtina, IFTA je řízena 5ti členným výkonným výborem (v prvním výkonném výboru byli A. Meyer, L. Chvalovský, P. Fáber, V. Mašát, E. Langaas). Jsou vytvořeny všechny základní dokumenty v angličtině (stanovy, pravidla, soutěžní řád a další technické dokumenty). Při hlasování na kongresu je zavedeno pravidlo dvoutřetinové většiny pro přijetí změn, týkajících se klíčových částí pravidel (velikost kurtu, výška sítě, počet dopadů míče, počet doteků hráče)

 • V roce 1997 je na kongresu odhlasována řada změn pravidel: dva doteky hráčů v singlu, dva dopady míče (dvojice, trojice), tzv. křížové dvojice jsou změněny na tradiční české dvojice.

 • IFTA ztrácí Německo, Řecko, a Rakousko, získává Norsko, Turecko, USA, Chorvatsko. Rusko a Ukrajina přichází a odchází vícekrát.

 • Na návrh Francie (založený na možnosti získat vyšší státní finanční podporu) je odhlasována změna názvu z IFTA na FIFTA (Fédération Internationale de Footballtennis Association)
 • V roce 2000 se koná v Košicích na Slovensku 1. Mistrovství světa v nohejbalu žen a juniorů, ve stejném roce se koná MS mužů v Prostějově, poprvé v České republice.

 • V roce 2003 dochází k dalším změnám na kongresu v Záhřebu: vrací se jedno-dopadová pravidla, křížové dvojice jsou přidány jako čtvrtá disciplína a je povolen start dvou hráčů z jedné země na MS v singlu (Prostějov 2004, Česká republika).

 

2005 – 2008

 • V roce 2007 byl na kongresu v Cavtatu, Chorvatsko, zvolen za presidenta FIFTA  pan Doubravko Lipnjak. Jeho styl práce považovaly některé země za vládu jednoho muže, během prvních dvou let nebylo svoláno žádné jednání výkonného výboru (už pouze tříčlenného).

 • Posléze se ukazuje, že jeden dopad je pro ženy a juniory nepostačující. Kongres proto hlasuje pro dva dopady míče pro tyto kategorie a hraje se tak na MS v roce 2008 v Přerově v ČR. Další změnou je možnost příjmu podání z voleje. V roce 2008 jsou také tradiční dvojice a křížové dvojice spojeny v jednu disciplínu.

 • Kongres v Harkanyi, Maďarsko, v roce 2008 ukázal, že za posledních 20 let se nohejbal nerozvíjel, naopak v některých silných zemích došlo k poklesu (Slovensko, Maďarsko) nebo stagnaci (Rumunsko).

 • Jsou značné rozdíly v pravidlech používaných v různých zemích. Některé hrají své soutěže na dva a jeden dopad míče (Švýcarsko, Slovensko, Chorvatsko), jiné na dva a tři dopady míče (Česká republika).

 • Česká republika má více nohejbalových hráčů než zbytek zemí ve FIFTA dohromady, ale nemá odpovídající postavení ve FIFTA.

 

2008 – 2011

 • V roce 2009 se koná 9. Mistrovství Evropy v Istanbulu, Turecko, a Slovensko vítězí ve všech třech disciplínách.

 • V roce 2009 se koná 1. mistrovství Evropy v nohejbalu žen a juniorů v Oradee, Rumunsko. Předchází mu spory o počet dopadů míče, když rumunští organizátoři a president FIFTA tvrdí, že změna v roce 2007 na dva dopady byla pouze výjimkou pro MS v Prostějově, zatímco český delegát tvrdí, že šlo o obecnou platnost hlasování (v souladu se zápisem z kongresu 2007). Na protest proti konečnému rozhodnutí presidenta FIFTA o jednom dopadu se české týmy žen a juniorů nezúčastnily mistrovství.

 • V roce 2009, na kongresu v Istanbulu, jsou přijaty za členy FIFTA Argentina, Katalánsko, Irsko a Severní Kypr.

 • Koncem roku 2009 a začátkem roku 2010 se zintenzivnila zvýšila komunikace na mezinárodní úrovni.

 • 24. dubna 2010 byla založena Evropská nohejbalová asociace (European Futnet Association – EFTA) v Marseille (Francie) Švýcarskem, Francií, Českou republikou, Slovenskem, Katalánskem, Baskickem a Rumunskem (později z ní vystoupilo). Koncem roku 2010 přistoupily do EFTA Dánsko, Anglie, Polsko.

 • Vnitřní dělení – zaviněná problémy s řízením FIFTA a nedostatkem rozvoje – se stávala stále vážnější a vyvrcholila na kongresu v severním Kypru v květnu 2010, kde, mezi jiným, zástupci FIFTA odmítli uznat EFTA jako svou kontinentální organizaci. Došlo také k několika porušením stanov.

 • Dlouhodobé problémy, které se projevily událostmi na kongresu, vedly některé země k vystoupení z FIFTA a k založení nové mezinárodní asociace – Mezinárodní nohejbalové unie (Union Internationale de Futnet – UNIF) – 16. října 2010 v Ženevě, Švýcarsko. Mezi zakládajícími zeměmi UNIF byly z bývalých zemí FIFTA Francie, Švýcarsko, Česká republika, Slovensko, Katalánsko, Argentina, doplnili je kandidáti FIFTA Austrálie a Kostarika a další země, jmenovitě Polsko, Dánsko, Malajsie, Baskicko, Jižní Afrika, USA a Anglie.

 • Pro nohejbal je přijat nový mezinárodní název futnet.

 • Na svém zakládajícím kongresu uznává UNIF organizaci EFTA jako svou kontinentální organizaci v Evropě.

 • Jsou přijata mezinárodní pravidla nohejbalu, nejdůležitější změnou jsou dva dopady míče pro dvojice a trojice v kategorii žen a juniorů. Jeden dopad zůstává ve všech třech disciplínách pro muže a v singlu žen a juniorů.

 • Zakládající Světový pohár UNIF se koná 4. a 5. prosince 2010 v Nymburku, Česká republika.

 • Začátkem roku 2011 se Ukrajina rozhodla opustit FIFTA a vstoupit do UNIF a EFTA.
 • V roce 2011 se Rakousko stáva členem EFTA a UNIF.