EFTA

 

Európska nohejbalová asociácia (EFTA) sa zrodila z túžby jej zakladajúcich krajín stimulovať rozvoj nohejbalu na európskom kontinente, spopularizovať tento šport aj v nových krajinách a regiónoch a pomôcť novým aj starým asociáciám lepšie reagovať na potreby tých, ktorí sú do nohejbalu zapojení.

EFTA je oficiálne uznanou európskou kontinentálnou asociáciou Svetovej nohejbalovej únie (UNIF).

Členské krajiny

Medzi členmi EFTA figurujú národné asociácie z rôznych kútov Európy a niekoľko kandidátov čaká na vstup do EFTA hneď, ako budú ukončené relevantné administratívne postupy v ich krajinách. Je veľmi pravdepodobné, že sa počet členov EFTA do konca roku 2012 zdvojnásobí.

Rakúsko Baskicko Česká republika Dánsko Anglicko
Francúzsko Poľsko Slovensko Švajčiarsko Ukrajina

Rep. Ireland

Írsko

Ako sa stať členom EFTA

Stanovy EFTA umožňujú tri typy členstva: riadne, predbežné a pridružené.

Riadne a predbežné členstvo je vyhradené národným nohejbalovým asociáciám, v prípade predbežného členstva ide o asociácie, u ktorých proces registrácie v ich krajine ešte prebieha. Na to, aby sa asociácia stala riadnym alebo predbežným členom EFTA musí zaslať žiadosť o členstvo generálnemu sekretárovi EFTA spolu so svojimi stanovami, zoznamom predstaviteľov a kópiou registrácie u príslušnej národnej inštitúcie (ministerstvo, športová rada a pod.) a zaplatiť príslušný členský poplatok.

Kluby alebo organizácie prevádzkujúce nohejbalovú činnosť v krajinách alebo na nezávislých územiach, kde neexistuje národná asociácia uznaná zo strany EFTA môžu byť prijaté za pridružených členov. Na to potrebujú zaslať žiadosť o členstvo generálnemu sekretárovi EFTA a splniť podmienky, ktoré môže určiť Výkonný výbor EFTA.

Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúcich sa členstva v EFTA možno zaslať na info@futnet.eu.