Prvý nohejbalový krúžok na Ukrajine

29. november je dátumom prvého tréningu ukrajinského nohejbalového krúžku, ktorý bol prednedávnom zriadený na jednej zo základných škôl v Kyjeve pre deti, ktoré majú záujem o náš šport.

Zatiaľ je zapísaných 14 detí vo veku 9-10 rokov. Tie budú trénovať dvakrát týždenne pod dohľadom členov Ukrajinskej nohejbalovej asociácie. Mladí hráči sú prevažne žiakmi tejto školy. Ukrajinská nohejbalová asociácia sa snaží zorganizovať podobný typ aktivít aj v iných mestách.

Denys Villienkin, prezident Ukrajinskej nohejbalovej asociácie:

“Na Ukrajine máme stále obmedzené trénerské zdroje, ale aj napriek tomu dokážeme poskytnúť metodické materiály pre všetkých, ktorí majú o nohejbal záujem. Môžu byť užitočné predovšetkým pre učiteľov telesnej výchovy a futbalových trénerov. Vieme taktiež zabezpečiť kurzy na miestnej úrovni.”

Blahoželáme našim ukrajinským priateľom k tomuto počinu, držíme im palce a tešíme sa na ďalšie správy o prvom nohejbalovom krúžku na Ukrajine.