Losovanie základných skupín ME

V piatok 18. októbra v podvečerných hodinách boli v Košiciach vyžrebované základné skupiny nadchádzajúcich Majstrovstiev Európy žien a juniorov, ktoré sa v tomto meste uskutočnia 8. až 10. novembra.

Na losovaní boli prítomní predseda organizačného výboru ME a zároveň prezident SNA Gabriel Viňanský, ďalej členovia organizačného výboru a VV SNA  Jaroslav Šimo a Ladislav Strama a generálna sekretárka UNIF Zuzana Viňanská.

Na šampionáte sa zúčastní celkovo 13 krajín, z toho 8 v kategórii žien a 10 v kategórii juniorov do 21 rokov.  Ako už bolo avizované, ženskej súťaže sa zúčastní aj Kanada, ktorá bola pozvaná ako špeciálny hosť v rámci podpory rozvoja nohejbalu v tejto kategórii aj mimo Európy.

Technická komisia Medzinárodnej nohejbalovej únie UNIF vytvorila systém nasadenia jednotlivých krajín do výkonnostných košov podľa výsledkov na predchádzajúcich podujatiach EFTA a UNIF. Viac si o systéme nasadenia môžete prečítať na oficiálnej stránke majstrovstiev www.kosice2013.eurofutnet.com, ktorá je dostupná v anglickom aj slovenskom jazyku.

V oboch kategóriach boli tímy rozdelené do dvoch skupín A a B po 4 resp. 5 účastníkoch. V každej disciplíne bola najprv vyžrebovaná jedna skupina (A alebo B), do ktorej boli zaradené tímy, ktoré boli vylosované ako prvé z každého výkonnostného koša. Rovnaký postup sa použil pri vylosovaní druhej skupiny.